Skip to content

Notă informativă privind protecția datelor personale

Conform prevederilor din:

Regulamentul (UE) 679/2016

Lege nr. 677/2001    |    Lege nr. 506/2004    |    OUG nr. 13/2012
(CE 45/2001)

INFORMARE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/679

(Notificare cu privire la protecția datelor personale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (UE) 679/2016)

În cele ce urmează sunt descrise modalitățile de gestionare a site-ului cu privire la prelucrarea datelor personale ale clienților care îl consultă. Prelucrarea se bazează întotdeauna pe principii de legalitate și corectitudine, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare și sunt adoptate măsuri adecvate de securitate și protecție a datelor.

Regulamentul general privind protecția datelor al UE (GDPR) 2016/679 înlocuiește directiva 95/46/CE cu privire la protecția datelor și a fost concepută pentru a armoniza legile referitoare la confidențialitatea datelor în toată Europa, pentru a proteja și responsabiliza toți cetățenii europeni cu privire la confidențialitatea datelor și pentru a remodela modul în care organizațiile din toată regiunea abordează datele confidențiale.

Această informare de confidențialitate este dată și ca o scurtă informare în conformitate cu art. 13, din Decretul Legislativ 196/2003, în conformitate cu art. 13, din GDPR 679/2016 Regulamentul European în materie de confidențialitatea datelor, precum și cu Recomandarea nr. 2/2001 adoptată de Grupul de lucru instituit de art. 29 din directiva nr. 95/46/CE.

Pe site-ul web https://www.iltextile.com se poate naviga, consulta, solicita consultanță, completa formulare de contact, cererile de devize estimative, înscrierea la newsletter și se accede fără a fi nevoie de un cont.

DECLARAȚIE LIBERATORIE

Prezentul site web furnizează conținuturi cu scop informativ. Prezentul site web face disponibile linkuri către alte site-uri și utilizarea acestor site-uri web și-sau aplicații ale terților prezintă un risc și un pericol pentru utilizator.

INFORMARE CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

Vizitând acest site web se culeg datele personale ale utilizatorilor și, în consecință, se permite titularului prezentului site web să prelucreze datele personale în conformitate cu această informare. Titularul prezentului site web este conștient că utilizatorii ar putea să dorească să păstreze confidențialitatea informațiilor personale furnizate online și, de asemenea, este conștient că este obligat să furnizeze o protecție corespunzătoare și o prelucrare responsabilă a tuturor informațiilor personale pe care pe primește. Dacă se consideră că nu se poate accepta această informare cu privire la confidențialitatea datelor personale, recomandăm să nu se utilizeze acest site web.

TIPUL DE DATE CULESE, PRELUCRARE ȘI SCOPURI

Ca regulă generală, este posibil să se acceadă la site-ul web fără a dezvălui propria identitate și fără a furniza date personale. Totuși, uneori se cere înregistrarea unor informații personale, cum ar fi numele, societatea, adresa de e-mail, numărul de telefon (”Date personale”) cu scopul de a furniza newsletter sau alte servicii.

Titularul prezentului site web înregistrează și elaborează datele personale pentru a furniza serviciile solicitate când:

 • se completează formulare de contact
 • este trimisă o cerere de informații sau este furnizat un feedback
 • se subscrie newsletter
 • sunt înregistrate numai datele personale necesare pentru a furniza serviciul solicitat (de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon)

De asemenea, sunt culese datele privitoare la utilizarea site-ului web de către utilizatori, inclusiv adresa IP, în scopul cunoașterii și culegerii de informații și de analiză, pentru a avea un tablou complet al clientului și o mai mare înțelegere a cerințelor clienților.

TITULARUL PRELUCRĂRII DATELOR

IL TEXTILE răspunde de prelucrarea datelor și de securitatea datelor pentru informațiile culese și poate fi contactat cu ajutorul unor formulare pregătite în acest scop (vezi ”Acces la informații”)

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Pentru a satisface cererile de servicii de consultanță, datele personale introduse pe site sunt comunicate ulterior unor terțe părți, atent selectate și împuternicite să utilizeze datele personale, incluzând, dar nu limitat:

– Microsoft Ireland Operations Limited: Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

– Google: Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland

– Alexa Internet, Inc.: 2730 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833, USA

– MonsterInsights, LLC.: 7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach 33412, USA

– Yoast BV: Don Emanuelstraat 3, 6602 GX, Wijchen, The Netherlands

– The Rocket Science Group, LLC: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

– Wysija SARL: 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, FRANCE

– Yandex: 16 Leo Tolstoy St., Moscow 119021, Russia

Alte terțe părți autorizate ar putea avea nevoie să acceadă sau să memoreze date

personale, dacă legea locală o cere.

MEMORAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE

Informațiile personale și fișierele datelor personale pot fi memorate și elaborate în orice țară în care se află furnizorii de servicii terțe părți, deci se permite implicit transferul informațiilor în țări din afara propriei țări de reședință, care poate avea reguli de protecție a datelor diferite de cele ale propriei țări sau de ale țării în care ne găseam în momentul trimiterii informațiilor titularului prezentului site web. Memorăm informațiile personale numai pentru timpul necesar realizării scopurilor de mai sus.

ACCES LA INFORMAȚII

Utilizatorul are dreptul de a cere informații privitoare la datele pe care titularul acestui site web le-a înregistrat, de ridica obiecții cu privire la informațiile înregistrate și la prelucrarea propriilor date personale. Dacă informațiile sunt greșite, incomplete sau nerelevante, participanții au dreptul de a cere ca aceste informații să fie rectificate sau eliminate. De asemenea, aveți dreptul de a protesta împotriva oricărei prezentări efectuate.

Pentru a cere un raport al propriilor date personale înregistrate în acest site, utilizați următorul formular:

https://www.iltextile.com/solicitare-de-date-personale-gdpr/

Pentru a cere eliminarea datelor (Dreptul de a fi uitat), utilizați următorul formular:

https://www.iltextile.com/solicitare-stergere-cont-gdpr/

MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI ALE INFORMĂRII

Titularul prezentului site web are obligația ca, în orice moment, să îndeplinească condițiile prevăzute de lege cu privire la protecția datelor personale. În scopul prezentei informări privitoare la protecția datelor personale, se poate controla atunci când informarea a fost actualizată.

PENTRU INFORMAȚII ULTERIOARE:

https://www.eugdpr.org

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

PRIVACY

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, IL TEXTILE are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de IL TEXTILE în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: office@iltextile.com

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, IL TEXTILE le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma serviciile şi produsele pe care le-aţi achiziţionat şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii şi produse
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
 • informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele IL TEXTILE sau ale firmelor de producători reprezentați;
 • facturării serviciilor si produselor comandate de dumneavoastră;
 • publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de IL TEXTILE

Informații personale colectate
Informații cu caracter personal au scopul de a vă înțelege mai bine preferințele și a fi capabili să vă oferim servicii îmbunătățite și în particular pentru următoarele motive:

 • Păstrarea unei arhive interne.
 • Putem folosi anumite informații pentru a ne îmbunătăți serviciile și produsele.
 • Putem trimite uneori email-uri promoționale despre produsele noi, ofertele speciale sau alte informații pe care considerăm că le veți găsi interesante folosind adresa de email transmisa către noi.
 • Din când în când putem folosi datele dumneavoastră personale pentru a vă contacta în scopuri promoționale și de sondare a pieței. Putem să vă contactăm prin email, la telefon, prin fax sau folosind serviciile tradiționale de poștă. Putem de asemenea folosi informațiile dumneavoastră pentru a adapta și imbunătăți website-ul nostru la cerințele dumneavoastră.

Securitatea datelor
Dorim să vă asigurăm că securitatea datelor dvs. cu caracter personal este bine protejată.

Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate conține linkuri către alte website-uri de interes. Totuși, odată ce ați folosit unul dintre aceste linkuri și ați părăsit website-ul nostru, trebuie sa fiți conștienți de faptul că noi nu mai avem niciun control asupra protejării confidențialității dvs. pe parcursul vizitei catre un alt website. În consecință, nu suntem responsabili pentru protejarea confidențialității datelor dvs. personale în acord cu declarația noastră de confidențialitate deoarece alte website-uri pot avea o politică diferită din acest punct de vedere. Trebuie deci să acordați atenție acestui aspect și să consultați declarația de confidențialitate a website-ului în cauză.

Cum puteți controla folosirea datelor dumneavoastră personale
Puteți alege să restricționați colectarea sau folosirea datelor dumneavoastră personale în următoarele moduri:

 • de fiecare dată când vi se cere să completați un formular pe website-ul nostru, indicați dacă nu doriți ca informațiile oferite să fie folosite în scopuri de marketing
 • dacă v-ați dat deja acordul de folosire a datelor dvs. personale în scopuri de marketing, vă puteți schimba opțiunea trimițându-ne o notă informativă scrisă sau un email la adresa office@iltextile.com

Noi nu vom vinde, distribui sau da spre folosință datele dumneavoastră personale către terți decât dacă avem permisiunea dumneavoastră expresă sau dacă suntem obligați prin lege sa făcem acest lucru. Putem folosi datele dvs. personale pentru a vă trimite materiale promoționale ale terților despre care noi credem că vă pot interesa numai dacă ne dați de știre că doriți să se întâmple acest lucru.

Newslettere
IL TEXTILE folosește serviciile de email ca modalitate de contactare a clienților săi. La înregistrare, utilizatorul trebuie să fie de acord cu primirea fără drept de refuz a email-urilor cu caracter non-promoțional (de ex. email-uri cu date de facturare, suport tehnic și informații despre înregistrare). Pentru a bloca primirea acestor email-uri trebuie să renuntati în mod expres și să nu mai beneficiați astfel de serviciile noastre.

IL TEXTILE poate trimite de asemenea și email-uri promoționale periodice (de ex. oferte speciale).

Contactați-ne în legătură cu politica de confidențialitate

Declarația de confidențialitate stabilește modul în care IL TEXTILE folosește și protejează orice informație cu caracter personal pe care o transmiteți către IL TEXTILE de fiecare dată când vizitați acest website.

IL TEXTILE dorește să vă asigure că sunteți protejați împotriva distribuirii datelor cu caracter personal către terți. Toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către noi pentru a va identifica corect atunci când folosiți website-ul nostru vor fi folosite în deplin acord cu declarația prezenta de confidențialitate.

IL TEXTILE își rezervă dreptul de a opera modificări ale politicii de respectare a confidențialității datelor clienților prin actualizarea periodică a paginii web. Va recomandăm în consecință să vizitați mai des pagina care prezintă declarația noastră de confidențialitate pentru a vă asigură că sunteți de acord cu schimbările operate.

IL TEXTILE in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.iltextile.com respecta caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politica de confidențialitate. Puteți cere informații detaliate despre natura datelor dvs. personale pe care le deținem noi. Daca doriți o copie a informațiilor deținute de noi vă rugăm să ne scrieți la adresa listata la sfarșitul acestei pagini.

Daca veți considera că informațiile de natură personală care vă privesc în mod direct și pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete vă rugăm să ne trimiteți un email cât mai repede posibil, la adresa specificata mai jos. Vom corecta in timp util toate datele asupra cărora ne-ați atras atenția. Dacă aveți și alte întrebări privitoare la politica noastră de confidențialitate sau felul în care colectăm și folosim informatiile personale, vă rugăm să ne contactați la adresa:

IL TEXTILE Euro
Intr. Institutului, nr.3
077015 Balotești
Jud. Ilfov, România

Contact

 

 

COOKIES

Uniunea Europeană a intervenit în domeniul de protecție a datelor personale prin DIRECTIVA 2002/58/EC din 31 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice care a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție, această ultimă modificare fiind cea care a atins problema cookies.

Prin OUG 13/2012 care a modificat Legea nr. 506/2004 Art 4, s-au transpus în legislaţia internă normele comunitare.

Această lege a intrat în vigoare pe data de 02 iunie 2015

Utilizarea internetului cu toate facilităţile sale impun şi utilizarea de cookies. Cookies reprezintă un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server.

Mai concret, pentru unele servicii web (de exemplu autentificare) este nevoie ca browser-ul să transmită o anumită informaţie către server, informaţie care este înscrisă în memoria calculatorului care operează browser-ul. Acesta este un exemplu de cookies.

Această pagină descrie modul în care informațiile personale sunt primite și colectate și modul în care acestea sunt utilizate de către site-ul www.iltextile.com  În acest scop, vom folosi cookie-urile pentru a facilita navigarea utilizatorilor.

Cookie-urile sunt fișiere text care vizitate site-uri trimit browser-ul dvs. și care sunt depozitate și apoi să fie retransmise la locul urmatoarea vizita.

Cookie-urile pot fi folosite pentru a monitoriza sesiunile, pentru a autentifica un utilizator, astfel încât să poată accesa un site fără tastarea unui nume și o parolă de fiecare dată și pentru a stoca preferințele dumneavoastră.

Cookie
Un modul cookie este un fi IL TEXTILE fișier de dimensiuni mici preluat din mediul online care vă cere permisiunea de a fi plasat pe harddisk-ul dumneavoastră.

Odată ce vă dați acceptul fișierul este imediat adăugat într-un folder special și poate fi folosit pentru analize ale traficului pe Internet sau să înștiințeze atunci când doar un anume website este vizitat.

Modulele cookie permit aplicațiilor web să interacționeze cu dvs. ca și cum ar fi persoane reale. Aplicatia web poate astfel ajusta functiile sale la nevoile dvs. specifice, la preferintele sau antipatiile dvs. prin culegerea si memorizarea de informatii particularizate.

Acest lucru ajută să se analizeze în mod eficient pentru îmbunatatirea și ajustarea website-ului în funcție de preferințele clienților.

Pe ansamblu, modulele cookie ajuta să se ofere un website calitativ superior, permițând monitorizarea paginilor pe care le considerați utile și ce pagini nu vă stârnesc interesul. Sub nicio formă un modul cookie nu oferă accesul direct în calculatorul dumneavoastră sau accesul la datele dvs. confidențiale, mai puțin acele informații pe care sunteți de acord în mod explicit să le împărtășiți.

Puteți în orice moment să vă dați acordul sau să refuzați instalarea modulelor cookie în sistemul dumneavoastră. Cele mai multe browsere web vor accepta însă aceste module în mod automat, dar dumneavoastră puteți modifica manual setările cerând browser-ului să refuze acele module cookie pe care nu le doriți prezente în sistemul dumneavoastră. Acest lucru însă vă poate restricționa accesul complet la serviciile website-ului nostru.

Utilizarea cookie-urilor
Cookie-urile (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (de ex. Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.

Tehnologie de profilare anonimă a traficului
Pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor se foloseşte tehnologia de profilare anonimă a traficului web. În acest fel, interacţiunile dvs. de pe unele site-uri sunt colectate şi analizate construindu-se un portret robot anonim ce poate fi utilizat la personalizarea mesajelor şi reclamelor pe care le vedeţi online. Sistemul este 100% anonim şi nu conţine nici o informaţie care vă poate identifica personal.or

Controlul sau ştergerea cookie-urilor
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).

În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi site-ul www.iltextile.com

Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.

Mai jos aveţi câteva link-uri, care vă explică cum puteţi schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului. Pentru mai multe detalii puteţi folosi şi opţiunea „ajutor” a browserului dumneavoastră.

Utilizatorii iși pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Cookie-urile tehnice
Sunt folosite pentru așa-numitele sesiuni de navigare tehnice și pentru a facilita accesul la și utilizarea site-ului. Cookie-urile tehnice sunt esențiale, de exemplu, pentru a accesa Google sau Facebook fără logare în toate sesiunile.

Cookies Analytics
Cookie-urile care sunt plasate în browser-ul dvs sunt re-transmise prin Google Analytics sau prin statisticile de servicii. Ombudsmanul a declarat că aceste cookie-uri pot fi considerate tehnice numai dacă „folosit pentru optimizarea site-ului de către proprietarul site-ului, care poate colecta informații agregate cu privire la numărul de utilizatori și modul în care vizitați site-ul. Aceste condiții pentru analiză cookie-urile tehnice respecta aceleași reguli, cu privire la divulgarea și consimțământul, prevăzută de cookie-urile tehnice „

Cookie-urile de profiluri
Cookie-urile sunt folosite pentru a urmări navigarea utilizator pentru a crea profilurile de pe gusturile sale, preferințele sale, interesele și, de asemenea, asupra cercetărilor sale. Motivul constă în profilare interese și servere abordate corespunzător de către cookies de a arăta anunturi considerate relevante.

Acordul dvs. pentru a instala cookies pe terminalul dvs.
Pentru instalarea cookies nu este necesar un consens tehnic, în timp ce profilului cookie poate fi instalat pe terminalul utilizatorului numai după ce și-a dat consimțământul și după ce a fost informat în mod simplificat.

Cum se poate cere acordul
Garantul pentru confidențialitate stabilit că, atunci când utilizatorul accesează un site web să apară un banner care conține un scurt informativ, cererea de aprobare și un link la informațiile mai extinse. Banner-ul trebuie eliminat numai printr-o acțiune activă de către utilizator cum ar putea fi un clic. Banner-ul trebuie să conțină informațiile scurte, link-ul de informații extinse,  butonul care să aprobe utilizarea cookie-urilor.

Este permisă utilizarea unui cookie tehnic care ia în considerare consimțământul utilizatorului, astfel încât acestea nu trebuie să-și exprime din nou consimțământul într-o vizită ulterioară la site-ul.

Back To Top
error: Conținutul este protejat!